Het EALC waarborgt op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van branche onafhankelijke certificering en registratie van Action Learning Professionals.

Onze visie is dat met een onafhankelijke beroepsregistratie een professional zich kan onderscheiden van vakgenoten. 

Onderzoek wijst uit dat een gecertificeerde Action Learning professional een belangrijke succesfactor voor Action Learning-programma's is. Steeds meer organisaties willen dat hun leiderschapsprogramma's, veranderingen of transities worden uitgevoerd door gecertificeerde coaches of managers.

Het internationale EALC keurmerk toont aan dat de Action Learning professional up-to-date is en opgeleid voor de functie of rol en dat de vakkennis en vaardigheden periodiek wordt bijgehouden door permanente educatie.

ACTION LEARNING VERSTERKT TRANSFORMATIES! 

Niveaus van certificering

 Er zijn verschillende certificeringsniveaus, elk met meer training en vereisten. Onze visie is dat iedere leidinggevende of coach de rollen manager, coach en leider optimaal moet kunnen inzetten.

Onze certificeringen kennen de volgende niveaus:

 • Beginner (practitioner)
 • Ervaren (senior)
 • Expert (certified)

ONZE CERTIFICERING IS WAARDEVOL & WAARDEVAST

Organisaties met ons keurmerk

Wereldwijd zijn er diverse opleidingsinstituten die opleiden, coachen of trainen volgens de Action Learning methode.

VolleKR8 is namens het EALC gecertificeerd en geautoriseerd om instellingen en professionals te certificeren, PE-punten en beroepstitels toe te kennen en te registreren voor onderstaande beroepsregisters.  

Certified Action Learning  
Coach (CALC)

CERTIFICERING, KWALITEITSLABEL & BEROEPSREGISTER 

Onafhankelijk keurmerk voor organisaties en professionals

De arbeidsmarkt vraagt om gekwalificeerde leidinggevenden, interim professionals en teamcoaches. Daarvoor is het noodzakelijk dat de leeropbrengsten transparant en waardevast zijn. Onze visie is dat de kwaliteit van ons keurmerk in hoge mate de waarde van een diploma of certificaat bepaalt en een model van onafhankelijke certificering voor optimale borging zorgt.

Certificering
Als gecertificeerd Action Learning Professional heb je het recht een beroepstitel te voeren. 

 • De registerleden vormen een belangrijk netwerk van professionals die elkaar ondersteunen en inspireren in de toepassing van Action Learning.
 • EALC certificaten zijn 5 jaar geldig.
 • 5 jaar verlenging is mogelijk.
 • Hercertificering is eenvoudiger en goedkoper dan het traject opnieuw afleggen.

Organisaties zijn trots op het verkrijgen van ons keurmerk. Deze mag gepubliceerd worden op de eigen website en worden gebruikt voor eigen communicatiemiddelen.

Herregistratie
De leden van het register dienen hun vakkennis aantoonbaar op peil te houden door:

 • Het spreken of bezoeken van conferenties, lezingen, workshops, vakoverleggen, gastcolleges en seminars
 • Het volgen of geven van opleidingen en trainingen
 • Het schrijven van artikelen of boeken
 • Het begeleiden en adviseren van organisaties en teams
 • Het begeleiden of beoordelen van Action Learning Professionals

Alle activiteiten dienen een directe relatie te hebben met het vakgebied Action Learning. De kosten voor hercertificering bedragen € 150,00 excl. BTW.

PE-punten
Het EALC kent PE-punten toe m.b.t. activiteiten die geregistreerd zijn op basis van de studiebelasting.

 • Twee contacturen is 1 PE-punt
 • Action learning/intervisie sessies 2 PE-punt   
 • Lezen: per 20 A4-pagina’s 0,5 PE-punt
 • Praktijkopdrachten maken 1 PE-punt
 • Eindopdracht trainingen 4 PE-punten
 • Eindopdracht opleidingen 16 PE-punten

Zie voor de specifieke eisen de desbetreffende opleidingen & trainingen bij de opleider. Is de (her)registratie verlopen? Dan kunt u een aanvraag bij de Registratieadviescommissie van het EALC indienen.

KENNISDELING, ALUMNI & NETWERKEN

Het Action Learning platform

Wat doen wij nog meer?

 • Het organiseren van kennismanagement. Wij organiseren i.s.m. onze partners o.a. lezingen, seminars, vakoverleggen en terugkomdagen. Daarnaast worden regelmatig interessante bedrijven bezocht. Achter de schermen meekijken en meedenken over het oplossen van praktijkvraagstukken, bewerkstelligen van sociale innovaties en het ontwikkelen van leiderschap staan hier vaak centraal.
 • Jaarlijks uitreiken van ‘Action Learning-awards’. Een predicaat voor organisaties en Action Learning Professionals die een uitmuntende prestatie leveren binnen het brede vakgebied van Agile werken, leren en coachen.
 • Organiseren van netwerken. Ons derde doel is het verbinden van de aangesloten organisaties, alumni en Action Learning professionals zodat zij optimaal hun netwerkfunctie kunnen benutten. De hierboven genoemde middelen worden hiervoor ingezet, maar ook netwerkborrels, werk- en leergroepen, communities en maandelijks lezingen.